tranzit.sk

tranzit.sk bol založený v roku 2002 v Bratislave. Zameriava sa na prehodnocovanie nedávnej histórie stredovýchodnej Európy a v medzinárodnom kontexte zviditeľňuje súčasné miestne a regionálne umelecké praktiky. Budujúc na svojich predchádzajúcich úspechoch tranzit.sk neustále obnovuje definíciu svojho pôsobenia skúmaním vývoja vo svojom priamom aj širšom umeleckom a sociálnom okolí, pričom identifikuje jeho potreby a hľadá pre ne odpovede a riešenia. tranzit.sk popritom ostáva verný svojim základným princípom: zodpovednosť, kritickosť, inovácia, experiment, pohostinnosť a spolupráca. V lete 2014 sa tranzit.sk rozlúčil so svojimi rozsiahlymi priestormi na Zlatých pieskoch vo východnej časti Bratislavy, v ktorých pôsobil od roku 2004 a presťahoval sa do menších priestorov, ktoré sú však omnoho bližšie k centru mesta. Nová základňa je ľahko dostupná a poskytuje široký potenciál pre napĺňanie nového programu, ktorý sa sústreďuje na vzťah medzi umením a spoločnosťou, prelínanie sa jednotlivých disciplín a rozvoj rôznych skupín publika, od študentov po ich učiteľov, od odborníkov z oblasti umenia po ľudí pôsobiacich v iných oblastiach kultúry a vedy, cez občianske združenia až po ľudí zo susedstva a náhodných okoloidúcich. tranzit.sk pokrýva sféru s množstvom tematických vrstiev a drží krok s najnovším vývojom v oblasti kritickej teórie, novej histórie umenia, postkoloniálnych štúdií, kritickej pedagogiky, teórie architektúry, urbanizmu a iných oblastí. Sústreďuje sa na konceptuálne/post-konceptuálne, kritické a spoločensky zodpovedné umelecké praktiky. V súčasnosti sa program našich výstav sústreďuje na umelecké a kurátorské prístupy, ktoré sú – vďaka svojmu jedinečnému, inovatívnemu a/alebo tematickému charakteru – obzvlášť relevantné v lokálnom kontexte. Z dlhodobého hľadiska sa usilujeme dávať väčší dôraz na projekty a výstavy založené na výskume, ako aj na súvisiace publikácie. Pri prednáškach, prezentáciách, diskusiách a workshopoch okrem mediácie uprednostňujeme experimentovanie s rôznymi formami produkcie poznania a vytváranie skúseností. Máme mnoho nápadov ako využívať naše priestory, avšak najvyššiu mieru spokojnosti a naplnenia dosiahneme vtedy, keď sa nám podarí prispievať k vlastnému rozvoju a samozdokonaľovaniu jednotlivcov a skupín, ako aj existujúcich či novovznikajúcich dočasných komunít.

Judit Angel
riaditeľka tranzit.sk

sk.tranzit.org

Sídlo tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava,
Foto: Adam Šakový