Články:

clanok1.pdf
clanok2.pdf
clanok3.pdf
článok na stavebnictvo.sk
článok na casopiseurostav.sk


Foto: archív tržnice.